Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC CẦU GIẤY
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Km số 7, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0422108100
Fax 0437683215
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)