Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội
Điện thoại 0433660895
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)