Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ XUYÊN
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ thị trấn Phú Xuyên- huyện Phú Xuyên- TP. Hà Nội
Điện thoại 0422670411
Fax 0433854104
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)