Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 437-Nguyễn Văn Linh-Phường Hiến Nam-Thành phố Hưng Yên
Điện thoại 03213552357
Fax 03213552357
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)