Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 06 - đường 28/3, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại 02563861095
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)