Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Ấp Tân Bình, Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại 02723852433
Fax 02723852433
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)