Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (84)4 3793 1627
Fax (84)4 3793 1730
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)