Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Tây Ninh
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Đường Phạm Văn Xuyên, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 0693531273
Fax 0693531246
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)