Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (04)37956868
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)