Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công an huyện Trảng Bàng, Công an tỉnh Tây Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 6 đường Lãnh Binh Tòng, Khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 02763883013
Fax 02763881078
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)