Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Xí nghiệp công trình công cộng thị xã Đồng Xoài
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đường CMT8, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 02713887380
Fax 02713887380
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)