Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 8, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai
Điện thoại 02143822580
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)