Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Nội tiết Nghệ An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 11, Mai Hắc Đế, Thành Phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại 02383585072
Fax 02383585072
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)