Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Trị An, Công ty TNHH Một Thành Viên Điện lực Đồng Nai
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0612217736
Fax 0612811012
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)