Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 08, đường Lý Thái Tổ, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 0211862770
Fax 0211862777
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)