Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 1 Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0838915232
Fax 088915232
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)