Thông báo từ Bidwinner
Cập nhật các thông báo chính thức của bidwinner về các gói dịch vụ, chương trình khuyến mại
fashion bidwinner
Thư giãn cùng bidwinner
Cùng xả stress sau những ngày thầu cháo căng thẳng!
fashion bidwinner
Hướng dẫn lập e-HSDT
Hướng dẫn lập và nộp e-HSDT qua mạng dành cho người mới
fashion bidwinner
Các tình huống trong đấu thầu
Các tình huống gặp phải trong đấu thầu, cách xử lý của nhà thầu và đánh giá của bên mời thầu
fashion bidwinner
Trợ lý số 4.0
Chi tiết các tính năng làm nên sự khác biệt với các ứng dụng tương tự trên thị trường
fashion bidwinner
Hướng dẫn sử dụng website muasamcong.mpi.gov
Hướng dẫn khách hàng tìm kiếm, tra cứu gói thầu, nhà thầu và bên mời thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia
fashion bidwinner
Kiến thức cơ bản về đấu thầu
Kiến thức cơ bản về đấu thầu dành cho người mới
fashion bidwinner