Nếu không hiển thị gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu, Quý khách hàng vui lòng ấn Ctr + F5 để tải lại trình duyệt!