Phần 1:  Hướng dẫn tìm kiếm và đọc Hồ sơ mời thầu

Cách tìm kiếm gói thầu phù hợp và đọc nhanh Hồ sơ mời thầu

news Bidwinner
access_time  21/10/2019 14:58:01
Phần 2: Hướng dẫn lập hồ sơ dự thầu qua mạng

Chi tiết các bước lập hồ sơ dự thầu qua mạng trước khi khai báo và nộp e-HSDT: khung hồ sơ dự thầu, hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực nhà thầu

news Bidwinner
access_time  21/10/2019 15:16:52
Phần 3: Hướng dẫn đăng tải hồ sơ dự thầu qua mạng

Hướng dẫn thao tác nhập số liệu và đăng tải hồ sơ dự thầu qua mạng

news Bidwinner
access_time  21/10/2019 15:31:20
Phần 4: Hướng dẫn lập hồ sơ dự thầu liên danh qua mạng

Vì sao nhà thầu phải liên danh khi tham gia đấu thầu? Chi tiết cách thức lập bảo đảm dự thầu và chia sẻ năng lực kinh nghiệm trước khi nộp HSDT liên danh qua mạng

news Bidwinner
access_time  06/02/2022 09:54:20
Hợp đồng tương tự trong đấu thầu mua sắm hàng hóa

Tìm hiểu quy định về hợp đồng tương tự gói thầu mua sắm hàng hóa, tiêu chí đánh giá và tài liệu chứng minh

news Bidwinner
access_time  07/02/2022 00:36:31
Hợp đồng tương tự trong gói thầu xây lắp

Tìm hiểu quy định về hợp đồng tương tự gói thầu xây lắp, tiêu chí đánh giá và tài liệu chứng minh

news Bidwinner
access_time  07/02/2022 00:39:25
Quy định về liên danh trong đấu thầu và những vấn đề cần lưu ý dành cho nhà thầu

Tìm hiểu các quy định về liên danh theo luật đấu thầu, lợi ích khi dự thầu liên danh và các lưu ý khi dự thầu liên danh

news Bidwinner
access_time  12/07/2022 11:11:00
Những điều chỉnh của thông tư 08/2022/TT-BKHĐT nhà thầu cần biết

Cập nhật những quy định về giấy phép bán hàng, hàng mẫu, nhân sự chủ chốt theo thông tư 08 bộ KHĐT

news Bidwinner
access_time  06/09/2022 10:48:23