Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA công trình huyện Hải Hà
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 106 Trần KHánh Dư - Quảng Hà- Hải Hà - Hải Dương
Điện thoại 025167345634
Fax 025167345634
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)