Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Long
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 50 Phạm Thái Bường - phường 4- TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 0703822412
Fax 0703827194
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)