Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Xí nghiệp xây dựng công trình ngầm - Công ty TNHH 1 TV XD Lũng Lô
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 1000 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại 0437560068
Fax 0437560068
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)