Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kanj
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQL các dự án huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kan
Điện thoại 02813882992
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)