Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên
Điện thoại 0433855664
Fax 0433855664
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)