Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 20B, đường Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại 0703823657
Fax 0703827457
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)