Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 63, Khu phố 3, đường Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0983781612
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)