Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn - Du lịch và Dịch vụ Thương mại Điện lực
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 30 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0438253167
Fax 0438250456
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)