Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 28 đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 037387755564
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)