Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333634311
Fax 0333833903
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)