Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị Xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại 05013545090
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)