Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 132, Trần Văn Bảy, phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793822598
Fax 0793825876
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)