Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số7, Quốc lộ 52, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0822180811
Fax 0838961191
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)