Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 151 đường 17/4 phường Phước Hiệp TX Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại 0643828552
Fax 0643828552
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)