Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty thuốc lá Sài Gòn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Đầu tư xây dựng, Công ty thuốc lá Sài Gòn, 152 Trần Phú, phường 4, quận 5, TP HCM
Điện thoại 0838357052
Fax 0838357052
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)