Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Phố 4 phường Thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại 02303825147
Fax 02303737997
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)