Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án ngành Giao thông Vận tải
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 299 đường 30/4 phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương
Điện thoại 06503824300
Fax 06503835836
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)