Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC II
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 224 Thành Thái, Phường 14, Quận 0, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)38666636
Fax (08)38666632
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)