Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08) 3823 6738
Fax (08) 3824 2391
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)