Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 4 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
Điện thoại 04840825
Fax 04840824
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)