Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bưu điện Trung ương
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tổ 9 Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 08041025
Fax 0438431830
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)