Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án các công trình viễn thông
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại (04)3774 1458
Fax (04)3774 1467
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)