Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 0914212575
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)