Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 250 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (067)2220107; 2220106
Fax (067)2221806;3852802
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)