Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Truyến máu Huyết học
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 118 Hùng Vương, phường 12, quận 5, TP. HCM
Điện thoại 02839571342
Fax 02838552978
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)