Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Quản trị Portal
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phòng 210, Nhà B, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 0438433359
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)