Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 71 phố Trần Phú thành phố Thái Bình
Điện thoại (036)3 835903
Fax (036)3 838378
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)