Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần xây dựng công trình Minh Anh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Nhà ông Nguyễn Văn Công, khu Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 0989034989
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)