Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổ công tác liên ngành về PPP
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại (04)37343767
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)