Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02803846112
Fax 02803648958
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)