Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 31 Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên
Điện thoại 02802210484
Fax 02803750958
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)